TEAM

Klára Grantz Šašková, Ph.D.

Head of the group

saskova@uochb.cas.cz

Researcher ID: E-1931-2014
MUDr.  František Sedlák

Ph.D. student

sedlak@uochb.cas.cz

MPharm. Dominika Fassmanová

Ph.D. student

fassmannova.d@gmail.com
Mgr. Zuzana Kružíková

Ph.D. student

z.kruzikova@gmail.com
 
Mgr. Jindřich Sedláček

Ph.D. student

sedlacek@uochb.cas.cz
Bc. Kristýna Šmilauerová

Ph.D. student

smilauerova@uochb.cas.cz
Bc. Michael Adámek

Ph.D. student

michael.adamek@uochb.cas.cz